Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Grupa Tickmill
Licencje oraz regulacje

Spółki Grupy podlegają regulacji w niektórych najbardziej renomowanych jurysdykcjach finansowych na świecie.
{licence}
{licence-text}
{licence-registration}
{title}

Licencje grupy

Seychelles Financial Services Authority (fsa)

Seychelles Financial Services Authority (FSA)

Tickmill Ltd. jest regulowana jako Dealer Papierów Wartościowych przez Seychelles Financial Services Authority.

Numer licencji: SD008

FSA została ustanowiona na mocy ustawy Financial Services Authority Act 2013. Do głównych obowiązków organu regulacyjnego należy licencjonowanie, nadzór i rozwój niebankowych usług finansowych na Seszelach poprzez solidny system regulacyjny.

Financial Conduct Authority (fca)

Financial Conduct Authority (FCA)

Tickmill UK Ltd. jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority 

Numer referencyjny FCA: 717270

FCA jest niezależnym organem publicznym, któremu ustawa o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. nadała uprawnienia ustawowe, regulując postępowanie zarówno detalicznych, jak i hurtowych firm usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Misją regulatora jest zapewnienie dobrego funkcjonowania rynków finansowych w celu ochrony konsumentów, zwiększenia integralności rynku i promowania konkurencji.

Cyprus Securities and Exchange Commission (cysec)

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

Tickmill Europe Ltd jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CIF.

Numer licencji: 278/15

CySEC jest regulatorem finansowym Republiki Cypryjskiej, ustanowionym zgodnie z sekcją 5 ustawy z 2001 r. o Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Ustanowienie i obowiązki). Celem CySEC jest ochrona inwestorów i ułatwienie prawidłowego rozwoju rynku papierów wartościowych poprzez sprawowanie skutecznego nadzoru.

Labuan Financial Services Authority (labuan Fsa)

Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA)

Tickmill Asia Ltd jest autoryzowany i regulowany przez Labuan Financial Services Authority.

Numer licencji: MB/18/0028

Labuański FSA działa jako centralny organ regulacyjny, nadzorczy i wykonawczy międzynarodowego sektora usług biznesowych i finansowych w Labuanie. Organ ten odgrywa istotną rolę w zapewnianiu przestrzegania najwyższych standardów finansowych przez wszystkie podmioty działające w ramach Labuańskiej IBFC.

Financial Sector Conduct Authority (fsca)

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

Tickmill South Africa (Pty) Ltd jest autoryzowany i regulowany przez Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

Numer licencji: FSP 49464

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) pełni funkcję specjalnego organu ds. rynku w Republice Południowej Afryki, którego misją jest zwiększanie efektywności i integralności rynków finansowych, promowanie uczciwego traktowania klientów przez instytucje finansowe oraz pomoc w utrzymaniu stabilności finansowej.

Rejestracje

FCA
Financial Conduct Authority
Wielka Brytania
BaFin
Federal Financial Supervisory Authority
Niemcy
CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Włochy
ACPR
Autorité de Contrôle Prudential
Francja
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Hiszpania

Dyrektywy i członkostwo

MiFID II

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) numer 2014/65/EU zapewnia zharmonizowany system regulacyjny w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kluczowymi celami dyrektywy są maksymalizacja efektywności, zwiększenie przejrzystości finansowej, zachęcanie do konkurencji i oferowanie większej ochrony konsumentów. Dyrektywa MiFID II umożliwia firmom inwestycyjnym świadczenie usług inwestycyjnych i dodatkowych na terytorium innego państwa członkowskiego i/lub kraju trzeciego, pod warunkiem, że usługi te są objęte zezwoleniem firmy inwestycyjnej.

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Tickmill UK Ltd jest członkiem Financial Services Compensation Scheme (FSCS). FSCS jest niezależnym funduszem kompensacyjnym ostatniej szansy dla klientów autoryzowanych brytyjskich firm świadczących usługi finansowe, utworzonym na mocy ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku. Celem FSCS jest wypłata odszkodowania do wysokości kwoty £85,000 na Klienta w przypadku, gdy firma nie jest w stanie lub prawdopodobnie nie będzie w stanie wypłacić roszczeń wobec niej w przypadku, gdy firma zaprzestała działalności handlowej lub oświadczyła, że nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Investor Compensation Fund (ICF)

Tickmill Europe Ltd jest członkiem Investor Compensation Fund (ICF). ICF został utworzony zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 144(I)/2007 jako fundusz rekompensat dla inwestorów dla klientów CIF, a jego funkcje są regulowane dyrektywą 144-2007-15 CySEC. Celem funduszu jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych ubezpieczeniem wobec członków ICF poprzez wypłatę rekompensaty za wszelkie roszczenia wynikające z niewywiązania się przez członka funduszu ze swoich zobowiązań.

ZACZNIJ HANDLOWAĆ w Tickmill

Jest to łatwe i szybkie!

Imię oraz nazwisko
 
Kraj
 
Rodzaj Klienta
 
Adres e-mail
 
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dokończ rejestrację, zaloguj się do Strefy Klienta i prześlij wymagane dokumenty

Otwórz konto
Typ konta
Waluta
 
Dźwignia
 
OTWÓRZ KONTO

OTWÓRZ KONTO

Po zatwierdzeniu dokumentów otwórz rzeczywisty rachunek handlowy.

Depozyt 1
Wybierz kwotę
Depozyt 2
Wybierz metodę wpłaty
 
ZDEPONUJ ŚRODKI

ZDEPONUJ ŚRODKI

Wybierz metodę płatności, zdeponuj środki na konto i zacznij handlować.