Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Spready i swapy

Poznaj koszty związane z Twoim handlem

Spready i swapy

Zobacz nasze typowe spready i zamiany poniżej.

Czym Są Spready?

Czym są spready?

Kiedy rozpoczniesz handel, zauważysz, że otrzymujesz cenę kupna i cenę sprzedaży. Cena kupna to cena, po której sprzedajesz walutę bazową, a cena sprzedaży to cena, po której kupujesz walutę bazową. Różnica pomiędzy tymi dwoma cenami jest tym, co nazywamy spreadem.

Kiedy pozycja jest otwierana, zawsze istnieją trzecie strony, które umożliwiają otwarcie i zamknięcie tej transakcji. Może to być na przykład bank lub dostawca płynności. Te trzecie strony muszą upewnić się, że istnieje uporządkowany przepływ zleceń kupna i sprzedaży, co oznacza, że muszą one znaleźć nabywcę dla każdego sprzedawcy i odwrotnie.

Trzecia strona akceptuje ryzyko straty, umożliwiając jednocześnie handel. Jest to powód, dla którego trzecia strona zatrzyma dla siebie małą część każdej transakcji - ta zatrzymana część nazywana jest spreadem!

Jak obliczać
spread?

Spread jest mierzony w ‘punktach’, które są najmniejszą jednostką ruchu cen pary walutowej. Tak więc, spread w poniższym przykładzie wynosi 0.2 punkty.

Jak obliczyć Twój koszt zawarcia pozycji?

Aby obliczyć koszt transakcji, należy przyjąć wartość spreadu i pispa a następnie pomnożyć ją przez liczbę lotów, którymi handlujesz:
Koszt transakcji = Spread x rozmiar pozycji x wartość pipsaNa przykład:
Otworzyłeś pozycję ze spreadem 1.2 pips. W tym przykładzie, handlujesz mini lotami które wynoszą 10,000 jednostek waluty bazowej.
Wartość pipsa wynosi 1$, więc kosz transakcji wynosić będzie 1.2$
Jak prawdopodobnie zauważyłeś, im większa pozycja, tym większe będą Twoje koszty transakcyjne!

Czym są swapy?

Swapy to po prostu opłata z tytułu odsetek za noc, którą inwestor musi zapłacić, aby pozycja była przetrzymana przez noc. Kiedy inwestor chce utrzymać otwartą pozycję, płaci odsetki od sprzedanej waluty i otrzymuje odsetki od zakupionej waluty. Podsumowując, swapy wywodzą się ze stóp procentowych krajów zaangażowanych w parę walutową, niezależnie od tego, czy inwestor ma krótką czy długą pozycje. Aktualna sytuacja rynkowa może mieć również wpływ na koszt swapu.

Ważne fakty na temat swapów/rolowań

  • Swap są naliczane o godzinie 00:00 wg czasu platformy.
  • Każda para walutowa ma swoją własną opłatę swapową i jest ona mierzona dla standardowej wielkości 1 lota. (100,000 jednostek waluty bazowej).
  • Swapy są naliczane dla otwartych pozycji każdej nocy. W środę swapy naliczane są potrójnie, nie ma natomiast swapów dla pozycji przetrzymywanych przez weekend.
  • Sprawdź swoje swapy w oknie Rynek w platformie MT4. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, kliknąć na “Symbole”, wybrać instrument, a następnie wybrać “Właściwości”.

ZACZNIJ HANDLOWAĆ w Tickmill

Jest to łatwe i szybkie!

Imię oraz nazwisko
 
Kraj
 
Rodzaj Klienta
 
Adres e-mail
 
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dokończ rejestrację, zaloguj się do Strefy Klienta i prześlij wymagane dokumenty

Otwórz konto
Typ konta
Waluta
 
Dźwignia
 
OTWÓRZ KONTO

OTWÓRZ KONTO

Po zatwierdzeniu dokumentów otwórz rzeczywisty rachunek handlowy.

Depozyt 1
Wybierz kwotę
Depozyt 2
Wybierz metodę wpłaty
 
ZDEPONUJ ŚRODKI

ZDEPONUJ ŚRODKI

Wybierz metodę płatności, zdeponuj środki na konto i zacznij handlować.