Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Akcje

Handluj CFD na indywidualne akcje najlepszych firm z konkurencyjnymi warunkami handlowymi.

Dostępne wkrótce dla Tickmill Asia Ltd.

Dlaczego warto handlować AKCJAMI z Tickmill?

Odkryj możliwości związane z akcjami najwyższej klasy w wielu branżach i czerp następujące korzyści:

  • Bezpieczny handel na naszej potężnej platformie MT5
  • Wypłaty dywidendy
  • 0,20s - średnia szybkość realizacji
  • Wszystkie strategie dozwolone
  • Dźwignia finansowa do 1:20
Dlaczego Warto Handlować Akcjami Z Tickmill?
Jak Handlować Akcjami

JAK
Handlować Akcjami

Aby handlować CFD na Akcje, należy wypełnić formularz W-8BEN, który jest dostępny w Strefie Klienta.
Aby wypełnić formularz W-8BEN wykonaj następujące proste kroki:

  • Zaloguj się do Strefy Klienta
  • Kliknij w menu rozwijane, w którym wyświetlane jest Twoje imię i nazwisko
  • Z rozwijanego menu wybierz "Formularz W-8BEN
  • Wypełnij formularz i podpisz go (imię i nazwisko oraz podpis posiadacza rachunku muszą się zgadzać) i naciśnij ‘Prześlij’.

Po pomyślnym przesłaniu formularza, wyskakujące okno powiadomi Cię, że możesz handlować akcjami i zobaczysz wszystkie akcje, które są dostępne na platformie MT5.

Przy następnym logowaniu do platformy MT5, upewnij się, że klikniesz prawym przyciskiem myszy w oknie "Obserwator Rynku" i wybierzesz "Pokaż wszystko", aby móc zobaczyć wszystkie dostępne CFD na akcje.

*Klienci korporacyjni są zobowiązani do wypełnienia formularza W-8BEN-E dostępny tutaj i przesłać go korzystając z opcji Zarządzanie dokumentami w Strefie Klienta.

Co to są akcje?

Akcje stanowią klasę aktywów, która umożliwia inwestorowi posiadanie części spółki, a nawet prawa głosu w zależności od rodzaju wyemitowanych akcji. Akcjonariusze otrzymują część zysków spółki w zależności od ilości posiadanych akcji.

Akcje są zazwyczaj sprzedawane na giełdzie. Spółki wchodzą na giełdę i emitują akcje, aby gromadzić kapitał i rozwijać swoją działalność. Z drugiej strony, inwestorzy kupują akcje, aby zdywersyfikować swój portfel i czerpać potencjalne zyski z ruchów cen akcji.

Handlując kontraktami CFD na akcje z Tickmill, możesz inwestować długo- lub krótkoterminowo w szereg globalnych indywidualnych akcji renomowanych firm, takich jak Apple, Amazon, Goldman Sachs, Nike i McDonald's i czerpać korzyści z ruchów na rynku bez posiadania aktywów bazowych.

AKCJE

Co to są dywidendy?

Akcjonariusze otrzymują dywidendę. Wypłata dywidendy stanowi kwotę, jaką udziałowcy otrzymują z zysków spółki, w której posiadają udziały i jest ona ustalana przez radę nadzorczą spółki.

Dywidendy są zazwyczaj wypłacane w gotówce, ale mogą być również wydawane w formie akcji lub innych składników majątkowych.

Dywidenda jest zwykle określana w kategoriach wartości pieniężnej, na przykład, ile dolarów przyniesie każda akcja, ale może być również określana jako procent wartości rynkowej akcji, termin ten jest również znany jako stopa dywidendy.

Ex-Dividend

Jeśli chodzi o wypłatę dywidendy, ważne jest, aby śledzić daty, na które zaplanowane są wypłaty, ponieważ określają one akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do kolejnej wypłaty dywidendy.

Dzień, w którym wygasa prawo do dywidendy, nazywa się dniem wypłaty dywidendy (ex-dividend date). Jeśli inwestor posiada akcje dzień przed dniem, w którym upływa termin wypłaty dywidendy, otrzymuje następną wypłatę dywidendy

Ważna informacja: W okresach znacznego wzrostu zmienności rynkowej na pojedynczych akcjach w związku z nadchodzącymi raportami o zyskach i działaniach korporacyjnych, dźwignia może spaść do 1:5, aby chronić klientów przed większą ekspozycją.

Ex-dividend

Nadchodzące dywidendy giełdowe

Podczas handlu kontraktami CFD na akcje, pozycja (pozycje) może podlegać korekcie z tytułu dywidendy. Korekta dywidendy występuje, gdy pozycja jest otwarta na zamknięciu rynku bezpośrednio przed dniem wypłaty dywidendy (daty ex-divident)

W celu zapewnienia, że rachunek handlowy użytkownika pozostanie nienaruszony przez następującą akcję cenową (wynikająca wyłącznie ze zdarzenia związanego z dywidendą), dokonamy korekty na Twoim koncie, by odzwierciedlić płatność dywidendy.

1.Przewidywana korekta z tytułu dywidendy podana w pełnych punktach na kontrakt. Rzeczywista korekta może różnić się od wcześniej wyświetlanej prognozowanej kwoty.
2. Korekty z tytułu dywidendy podlegają 30% odliczeniu podatkowemu od pozycji długich.
3. Korekty dywidendy dotyczą wyłącznie rzeczywistych rachunków handlowych; rachunki demonstracyjne nie będą uwzględniać żadnych korekt ani szczegółów dotyczących dywidendy.

Godziny handlu Akcjami

Handluj popularnymi kontraktami CFD na akcje na naszej światowej klasy platformie MT5!

Czasu GMT

Poniedziałek - Piątek 13:35 - 19:55 (GMT)
**Uwaga: Godziny handlu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dostawcy płynności mogą dostosować harmonogram handlu w razie potrzeby, w zależności od warunków rynkowych.

ZACZNIJ HANDLOWAĆ w Tickmill

Jest to łatwe i szybkie!

Imię oraz nazwisko
 
Kraj
 
Rodzaj Klienta
 
Adres e-mail
 
ZAREJESTRUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dokończ rejestrację, zaloguj się do Strefy Klienta i prześlij wymagane dokumenty

Otwórz konto
Typ konta
Waluta
 
Dźwignia
 
OTWÓRZ KONTO

OTWÓRZ KONTO

Po zatwierdzeniu dokumentów otwórz rzeczywisty rachunek handlowy.

Depozyt 1
Wybierz kwotę
Depozyt 2
Wybierz metodę wpłaty
 
ZDEPONUJ ŚRODKI

ZDEPONUJ ŚRODKI

Wybierz metodę płatności, zdeponuj środki na konto i zacznij handlować.